Na co si dát pozor při podpisu pracovní smlouvy?

Finance a kariéra 26. května 2014

Při nástupu do nového zaměstnání si určitě každý z nás klade spoustu otázek. Třeba: Jak se asi chytím? Jací budou kolegové? Jaká bude samotná práce? Ovšem neměli byste při všem tom přemítání zapomenout na to nejdůležitější – pořádně si pročíst pracovní smlouvu, než ji definitivně podepíšete.

Jsou věci, které smlouva musí obsahovat ze zákona. Pak jsou „drobnosti“, které sice mít nemusí, ale určitě by mít měla.

DRUH, MÍSTO A ČAS

Musí obsahovat druh práce, místo (nebo místa), kde ji budete vykonávat, a den nástupu. Druh by měl být vypsán co nejpodrobněji, když bude ve smlouvě jen „prodavačka“, může vás zaměstnavatel postavit za pult s lahůdkami, ale klidně i do prodejny aut nebo rybářských prutů. Stejně tak by mělo být detailně uvedeno místo.

Při pojmu „Praha“ vás může zaměstnavatel přesouvat kamkoli po metropoli. Smlouva musí být uzavřena písemně, a to nejpozději v den nástupu do práce. Pokud začnete pro firmu pracovat s tím, že smlouva se podepíše „hned, jak se vrátí šéf z dovolené“, riskujete vy i zaměstnavatel tučnou pokutu.

ZKUŠEBKA A DOBA URČITÁ

Smlouva by také měla obsahovat informace například o pracovní době, práci přesčas, dovolené, výši mzdy, právech a povinnostech zaměstnance, o zkušební době či o tom, na jak dlouho je uzavírána.

Může odkazovat i na jiné dokumenty (vnitřní předpisy firmy či kolektivní smlouvu atd.). „Zkušebka“ může být maximálně na tři měsíce (u vedoucích zaměstnanců na šest) a nesmí být prodlužována. Doba určitá může být nanejvýš na tři roky. To lze ještě dvakrát opakovat.

PŘESČASY A PLAT

Snad všechny smlouvy obsahují větičku, že mzda již zahrnuje práci přesčas. Zaměstnavatel vám může nařídit maximálně 150 přesčasových hodin za rok, vedoucím pracovníkům 416.

práce

Hlavně si nezapomeňte vše řádně přečíst!

zdroj: Thinkstockphotos.com

A když jsme se dotkli mzdy – jestliže není její výše přímo ve smlouvě, může ji zaměstnavatel kdykoli bez vašeho souhlasu snížit. Klidní můžete být v případě, že ve smlouvě je napsáno, že „platový výměr je nedílnou součástí pracovní smlouvy“.

NEVYMÝŠLET SI

Pokud řeknete zaměstnavateli, že ovládáte čtyři jazyky a máte „řidičák“ i na letadlo, a ukáže se, že jste si to vymysleli, může vás hnát před soud. Jestli si spolu závazně plácnete, ale před podpisem dáte přednost někomu jinému, může po vás chtít náhrady škod, pokud k nějakým dojde.

Ale i vy můžete popotahovat zaměstnavatele, když nedodrží to, co vám slíbil – třeba zvýšení platu po zkušební lhůtě či služební auto. Nejasná či víceznačná formulace ve smlouvě bude při sporu vykládána ve váš prospěch, protože občanský zákoník chrání slabší stranu, za kterou je v tomto případě považován zaměstnanec.