Když životní pojištění, pak si dejte pozor na...

Finance a kariéra 4. června 2014

Bohužel, život není jen plný radostí, ale tu a tam se objeví i lecjaká svízelná situace. Předvídat je lze těžko, leč připravit se na ně, to už je jiná. Jednou ze záchran může být i životní pojištění. Když se pro něj rozhodnete, dejte si pozor na několik věcí.

Když už se stane něco opravdu zlého a svou daň si vybere i smrt nebo třeba po úrazu nemůžete nadále vykonávat svou práci, vytrhne vám finančně trn z paty. A nejenom vám, ale i nejbližšímu okolí.

Protože ať se stane cokoli, splátkám hypoték, úvěrů, nájmu a všem možným dalším poplatkům jsou vaše problémy lhostejné a chtějí nakrmit. Aby životní pojistka opravdu splnila svůj účel, musíte být obezřetní už při jejím zakládání.

VYBERTE VHODNÝ TYP

V prvé řadě se rozhodněte pro odpovídající pojistnou částku a zvolte správný typ pojištění. Pokud žijete sami ve vlastním domku a vaše životní náklady nejsou nijak vysoké, bude určitě jiná, než pokud jste v rodině čtyři, váš příjem je rozhodující, splácíte hypotéku a podobně. Pojistnou částku si proto dobře spočítejte. A vyberte si i typ pojištění. Jsou v zásadě tři – rizikové, kapitálové a investiční.

Rizikové stojí na pojištění pro případ smrti z jakékoli příčiny. Často je využíváno jen krátkodobě, například po dobu splácení hypotéky. Jeho výhodou je vysoká pojistná ochrana za nízké pojistné. Po skončení bez náhrady zaniká. Kapitálové pojištění je složeno ze dvou částí – rizikové a spořicí.

První slouží stejně jako v případě pojištění rizikového, druhá garantuje výplatu peněz na konci pojistného období. Pojištění investiční se také skládá z oněch dvou částí, pojišťovna vám ovšem negarantuje výši částky, kterou na konci dostanete. Ta závisí na tom, jak výnosné budou fondy, do nichž peníze vložíte.

NEVYMÝŠLEJTE SI

Při uzavírání smlouvy budete čelit mnoha otázkám. V žádném případě si v odpovědích nevymýšlejte, to by se mohlo nehezky vymstít – pojišťovna by mohla vyplatit jen část nebo také vůbec nic. Pokud se tedy věnujete nějakému sportu, nezamlčujte to. Stejně tak přiznejte nejrůznější onemocnění a úrazy, kterými jste v životě prošli. Přesně definujte i své zaměstnání.

pojistka

Výběr správné pojistky není hračka.

foto:

KDO JE KDO V POJIŠTĚNÍ

  • POJISTITEL (POJIŠŤOVNA) je ten, kdo se zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu pojistné plnění.
  • POJISTNÍK je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu a platí tedy pojistné.
  • POJIŠTĚNÝ je osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jinou hodnotu se pojištění vztahuje.
  • OBMYŠLENÝ je osoba určená pojistníkem, které vznikne právo na pojistné plnění v případě smrti pojištěného.

Pokud nahlásíte, že máte na živnosťák stavební firmu, ale ve skutečnosti na stavbách aktivně pracujete, jsou to pro pojišťovnu dva jiné údaje. Jestliže ve volném čase rádi šplháte po skalách, rozhodně to nezapomeňte uvést. Sice se vám třeba zvýší pojistné, ale v případě nehody pak sjednanou částku opravdu dostanete. Mimochodem vůbec není od věci dát hned na začátku pojišťovně výpis své zdravotní dokumentace.

PTEJTE SE

Pozornost věnujte i všeobecným podmínkám, které má každý pojišťovací ústav. Jestliže v nich čemukoli nerozumíte, zahoďte ostych a podrobně se ptejte. Zajímejte se například o takzvané výluky, tedy o to, u čeho pojišťovna hned od počátku říká, že nevyplatí nic. Bývají to věci, které neovlivníte, jako třeba válečný konflikt či terorismus, ale třeba i různé sporty či rizikové činnosti nebo časová omezení.

Každá pojišťovna je má jinak, nelze tedy spoléhat na to, že když si je přečtete u jedné, druhá má ty samé. A prostudujte si i další možnosti. Někde třeba můžete na jednu smlouvu pojistit více osob a pojišťovny mají také různá připojištění. Pojistku si prostě ušijte na míru, jenom tak k něčemu doopravdy bude.