Výživné vás může dostat do maléru. A dokonce i když nemáte děti

Finance a kariéra 22. října 2014

Rozvody zasáhly v loňském roce do života 24 tisíc dětí, z toho skoro v 60 procentech nezletilých. Alimenty ale podle Asociace neúplných rodin neplatí až třetina rodičů. Přitom se výživné zdaleka nemusí týkat jenom jich.

Ačkoli se povinnost platit výživné v naprosté většině případů týká jednoho z rozvedených rodičů, není to železným pravidlem. Stejně jako to, že se netýká jenom nezletilých dětí. A ten, kdo ho neplatí, se může dostat do pořádných malérů.

PLATIT MŮŽE I BABIČKA

Pokud jde o vztah dítě – rodiče, potomek se nemusí spoléhat jenom na ně. Soud totiž může nechat platit výživné i jiné příslušníky jeho rodiny, přestože vyživovací povinnost rodičů je primární.

„O platbě alimentů se dá v případě odůvodněných potřeb dítěte, a pokud to umožňují majetkové poměry osoby, která je povinna výživné platit, rozhodnout nejen mezi rodiči a dětmi, ale také mezi ostatními předky a dětmi. Může se tedy stát, že výživné budou muset z rozhodnutí soudu platit například prarodiče,“ upozorňuje Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři.

I EXPARTNER MÁ NÁROK

Nový občanský zákoník, platící od letošního roku, ovšem hovoří i o výživném ve vztahu k rozvedenému manželovi či manželce. „Pokud není jeden z manželů schopen sám sebe po rozvodu uživit, a v této situaci se ocitl právě kvůli manželství nebo v souvislosti s ním, má právo žádat přiměřené výživné na bývalém partnerovi.

To může nastat třeba ve chvíli, kdy je žena po rozvodu stále na mateřské dovolené, a tím pádem není schopna se sama uživit. Potom je povinností manžela platit výživné nejen dítěti, ale i bývalé manželce. Jedním z kritérií pro určení jeho výše je doba trvání bývalého manželství, stejně tak jako doba, která uplynula od rozvodu. Soud tyto případy posuzuje vždy individuálně,“ vysvětluje Jiří Hartmann.

výživné

A budeš platit!

foto:

ČÁSTKU URČÍ SOUD

Výživné pro manžela lze přiznat jen ode dne zahájení soudního řízení, u dětí (a nejen nezletilých) je to ale jinak. Ty ho mohou dostat až tři roky nazpět od zahájení soudního řízení. Výše výživného není nijak stanovena, soud vždy rozhoduje individuálně.

VĚZENÍ I ŘIDIČÁK

A co ve chvíli, kdy váš expartner alimenty neplatí? „Soud ho může v krajním případě potrestat odnětím svobody až na tři roky, uložit mu povinnost platit dlužné výživné nebo mu odebrat řidičský průkaz. A lze na něj podat exekuční návrh,“ říká Jiří Hartmann.