Češky a alkohol: Nejste náhodou taky Iveta?

Psychologie 30. října 2013

Taky jste se divila, co to ta Bartošová vyvádí za kousky, když začala střídat milence za milencem a manažera za manažerem? Taky vám nebylo jasné, kde je pravda, když každý z nich vyprávěl něco jiného?

Pokud vám to pořád není jasné, máte štěstí. Ani vy, ani žádná žena ve vašem okolí se totiž nechytila do pasti alkoholu. Tohle jsou konce jedné skleničky před večeří, lahvinky na oslavu, panáka na dobrou noc. Nemusí to tak končit vždycky, ale končí to tak často.

Čtyři deci denně

Podle údajů z loňského roku pilo alkohol v Česku přes 79 procent žen (a 88 procent mužů). Na tom ještě není nic divného, ale podle dotazníků pije aspoň jednou týdně nadměrné dávky alkoholu pět procent žen, a to je hodně. To je každá dvacátá, kterou potkáte na ulici, v závodní jídelně, v autobuse cestou do práce.

K tomu ještě patří dalších 19 procent, které pijí dávky rizikové, tedy takové, co kromě zdravotních problémů přinášejí ženě nebo jejím blízkým problémy společenské. Kolik že alkoholu je takové rizikové pití? Denně víc než čtyři deci vína nebo dvě piva dvanáctky nebo dva velké panáky pálenky.

Zase hůř než chlapi

Důvodů, proč ženy pijí, je milion. Protože stárnou, protože si manžel našel jinou, protože mají náročnou práci, protože nemají práci, protože se jejich život stal neúnosným, protože je to baví, protože jim to jednoduše chutná... Život k nám ale není fér, protože je pro nás pití zhoubnější než pro muže.

Věděli jste, že...

  1. Cítila jste někdy potřebu své pití omezit?
  2. Podráždilo vás někdy, když druzí kritizovali vaše pití alkoholu?
  3. Měla jste někdy kvůli pití pocit viny?
  4. Měla jste někdy potřebu pít alkohol hned po ránu, abyste se uklidnila nebo zbavila kocoviny?

Za každou kladnou odpověď si napište jeden bod, můžete tedy získat až čtyři. Jedna kladná odpověď značí rizikové pití alkoholu, při dvou a více „ano“ se už jedná o známky škodlivého nebo problémového pití.

„Ženy jsou k poškození alkoholem obecně náchylnější než muži, což je dáno jejich odlišnou enzymatickou výbavou, genetickými faktory i nižší hmotností,“ říká psychiatr Ivo Klár z kliniky Medicon.

„Návyk a závislost se rozbíhají rychleji a taky se rychleji poškozují všechny orgány v těle. Třeba data z Kanady prokazují, že ve věkové skupině mezi 30 až 44 lety umírají alkoholici-muži jen dvakrát častěji než nealkoholici, zatímco žen alkoholiček umírá sedmkrát víc než těch, co nepijí.“

To, jak se alkohol na ženě projeví, závisí hlavně na tom, kdy začala pít. Někdy bohužel i dřív než před pubertou. Tyhle dívky pak spadnou na úplné dno, střídají partnery, užívají jiné drogy, začnou krást, zmizí ze své rodiny. Jiné ženy začnou pít později, často po třicítce nebo čtyřicítce, ať už je důvodem samota, stres, nastupující přechod, nebo cokoli.

alkohol 10

Důvodem alkoholismu může být sokoliv - stres, deprese i nespokojenost v práci...

zdroj: www.thinkstock.cz

Každá sklenička se počítá

Znáte někoho, kdo pije, a nevíte, co s tím? „Pro rodinu, přátele, spolupracovníky je to vždycky obtížná situace,“ říká primář Petr Popov, předseda Společnosti pro návykové nemoci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně.

Doporučuje především se poradit s lékařem, ať už praktickým, nebo psychiatrem, nebo odborníkem na závislosti, tedy adiktologem. Ten podle konkrétní situace vypracuje scénář cesty závislého k lékaři. Je zásadní, aby blízcí pijícího člověka neomlouvali, nekryli, planě nevyhrožovali, ale jednali.

Spousta závislých se nechce jít léčit, protože se bojí úplné abstinence. Říká se přece, že neexistuje něco jako vyléčený alkoholik. Pro ty je překvapením informace, že se nyní evropští lékaři shodují na tom, že už snížení množství alkoholu, které závislý člověk vypije, má smysl. Ne, že by cílem neměl být úplný konec s alkoholem.

Ale pokud se závislá žena (nebo muž) bojí, že nebude smět pít vůbec, pomůžou jí lékaři počet vypitých skleniček aspoň snížit a pak se uvidí. Každý lok alkoholu, který zůstane v lahvi, má totiž význam pro její zdraví a rodinu. Aby neskončila jako troska zmítaná alkoholem, nebezpečnými muži i osudem, jako kdysi nadějná Iveta Bartošová.