Dohodněte se sama se sebou

Psychologie 21. 8. 2013

A doporučujeme vám k tomu použít knihu mexického autora Miguela Ruize Čtyři dohody. Pomůže vám vyrovnat se se čtyřmi hlavními omezujícími názory, které nás připravují o radost ze života. Vytáhli jsme pro vás z knihy takový "koncentrát":

1. Nehřešte slovem

čtyři dohody 1
foto:

Vaše slova mají odrážet vaši integritu. Řekněte jen to, co si skutečně myslíte. Nikdy nepoužívejte slova k tomu, abyste znehodnotili a ponížili sebe nebo někoho jiného. Nešiřte fámy, nepomlouvejte, nezesměšňujte.

Když nemáte na srdci nic, co byste mohli říct, raději mlčte. (Pokud ovšem kritika nebyla vyžádaná a současně jejím účelem nemělo být dosažení nějakého zlepšení u kritizované osoby.)