Krevní skupina určí váš osud

Psychologie 26. prosince 2019

Věřte tomu nebo ne, ale podle jedné teorie je naše krev cosi jako znamení horoskopu. Ověřte si, zda je to pravda!

Krevní skupina 0: Sebevědomí vůdci

Slavné nuly: princ Charles, královna Alžběta II., Ronald Reagan, Adolf Hitler

Lidé se skupinou nula uctívají autority, ale hlavně proto, že se sami chtějí stát vůdci. Odmala touží po úspěchu a brzy si stanoví životní cíle. Malá „nula“ ví už v deseti letech, že bude ředitelem nebo majitelem firmy. Možná ovšem, že její cíle nejsou profesní, třeba chce být v pozici vedoucího ve své rodině nebo ve skupině přátel. Příroda nulám přeje - darovala jim herecký talent, a navíc optimismus, sebevědomí a nadšení.

Jejich chyby: Nuly sice rády „ředitelují“, ale pokud se náhodou dostanou na místo, kde to ještě neznají, bývají zmatené. A také se občas pro samou snahu dojít na vrchol stávají slepými ke svému okolí. Mívají proto pověst arogantních lidí, vypadají chladně a nezúčastněně. A pochopitelně nesnášejí kritiku.

Role v lásce: Do milostných vztahů dokážou vložit nadšení a sebedůvěru. Nulami byli Romeo s Julií - šíleně zamilovaní, orientovaní na jediný cíl. Problém je, že oba byli stejní. Kdyby aspoň jeden z nich měl rozum, mohli by třeba po nějakých debatách s rodiči žít šťastně dalších padesát let. Pokud si najdete nulu, nezapomeňte, že je sama pro sebe důležitá. A dopřejte jí pocit, že vy jste velmi cenný partner.


Krevní skupina A: Pečliví vzorňáci

Slavná áčka: Alan Alda, Nicole Kidman, Robert Redford, Matt Damon

Áčka milují pořádek, harmonii a jistoty. Poslouchají zákony, jejich dům je uklizený a trávník přistřižený. Nositelé skupiny A jsou pečliví, všímají si detailů a neradi se ocitají v neznámých situacích. Bývají z nich policisté nebo soudci, protože jsou si vědomi práva. Jelikož se ale zajímají i o podrobnosti věcí, jsou také skvělými historiky, architekty nebo knihovníky. Áčka věří, že by měla být příkladem pro ostatní. Pokud se bude potápět loď, áčko pustí ženy a děti první, a v tramvaji jistě uvolní místo staršímu člověku.

Jejich chyby: Tito lidé bývají protivní svým věčným dodržováním pravidel. U některých áček se ale dodržování pravidel zvrtne - dodržují je jen tehdy, když se na ně zrovna někdo dívá.

Role v lásce: Áčka jsou věrní a pozorní manželé a manželky, touží po rodinné harmonii. Není jednoduché áčko získat, ale pokud se vám to podaří, stojí to za to. Jen si dejte pozor, abyste mu věnovali pozornost - áčko si totiž myslí, že je výborný společník a vypravěč, navíc nikdy nepřipustí, aby nemělo poslední slovo. Muž-áčko je báječný kutil, „áčková“ žena zase pečlivá hospodyňka.


Krevní skupina B: Nespoutaní rebelové

Slavná béčka: Mia Farrow, Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Madonna

Béčka nesnášejí omezení a nepotrpí si na obřadnost. Jdou k věci, neohlížejí se na konvence ani na dobré způsoby. Pokud se vám narodilo béčko, stěží ho naučíte domácímu řádu. Béčka pohrdají zavedenými postupy, což z nich ale činí ty, kteří vedou svět vpřed. Mohou vás rozčilovat neomaleností, ale budou to zřejmě oni, kdo objeví kratší verzi jednání s úřady nebo mobilní televizor.

Jejich chyby: Problémem nositelů béček je, že jejich tvořivost je nekonečná. Bývají proto nešťastní, když lidé kolem nemají pro jejich způsob života pochopení. Neochota podřídit se pravidlům z nich dělá i špatné spolupracovníky.

Role v lásce: Pružnost a nezávislost patří i do milostného života béček. To je pro okolí přitažlivé, béčka totiž lákají neobvyklými zážitky a bořením konvencí. Když se navíc zamilují, spadnou do vztahu naplno a neohlížejí se napravo nalevo.


Krevní skupina AB: Přitažliví idealisté

Slavná ábéčka: John F. Kennedy, Bono Vox, Madeleine Albright, Audrey Hepburn

Tito lidé jsou vnímaví a citliví. Často z nich bývají kartářky, jasnovidci a léčitelé. Mají vlohy k duchovnímu vůdcovství, mohou vyvolat skutečnou oddanost - typickým člověkem skupiny AB mohl být Ježíš Kristus. Kromě duchovních schopností dostávají ábéčka do vínku diplomacii, chytrost a přitažlivý vzhled. Dokážou uklidnit bouře, které vyvolala nekonvenční béčka nebo poněkud sobecké nuly.

Jejich chyby: Ábéčka jsou chytrá a vědí to o sobě. Občas neodolají a dají to ostatním najevo. Umějí bavit okolí vtipem, ale často na úkor jiného člověka. Nositelé skupiny AB rádi upozorní své kolegy či přátele na chyby, kterých se dopustili. Ovšem neřeknou jim to tiše v koutku, ale pěkně před ostatními, aby bystrost jich samých víc vynikla.

Role v lásce: Jsou to nenapravitelní romantici. Mají živou představivost, jsou zábavní, umějí spřádat báječné příběhy a lapat své kořisti do kvalitně utkaných sítí. Hledají inteligentní partnery, věří v silný vztah, v němž se nepodvádí. Pokud si chcete AB udržet, zapomeňte na nevěru. A nikdy je nesmíte slovem zranit, jejich duše je citlivá a už by na to nezapomněla.