Naučte se umění komunikace: Seznamte se s komunikačními typy

Psychologie 20. března 2020

K tomu, aby se dva lidé domluvili, nestačí jen umět stejnou řeč. Pokud mluví „jeden o koze a druhý o voze“, nikam taková diskuse nepovede.

Snažíte se vysvětlovat, shrnovat, domlouvat, ale stejně si nerozumíte? Nejspíš jste potkali člověka s odlišnou povahou, než máte vy.

Najít společnou řeč zkrátka není jednoduché. Úplně prvním krokem k úspěšnému popovídání je sebereflexe. Abychom mohli efektivně komunikovat s jinými lidmi, musíme především vědět, jakým způsobem to provádíme my - jak vlastně vnímají ostatní při rozhovoru nás.

MLUVÍM JÁ, MLUVÍŠ TY

Téměř žádný člověk nespadá typologicky pouze do jediné kategorie. Důležitý je i fakt, že občas se pouze řídíme společenskými pravidly, která identitu lidí zamlžují či dočista smazávají. Proto je dobré zaměřovat se na vlastnosti a chování, které nediktuje bonton a je člověku vlastní.

Naučíme-li se rozpoznat, do jaké kategorie náš komunikační partner patří, a zvolíme-li správné metody komunikace, snadněji dosáhneme svého. Zároveň porozumíme sami sobě a to, co je v nás negativní, můžeme potlačit.

KOMUNIKAČNÍ TYPY

Rozdělení na komunikační typy vychází z psychologie, vlastně jde o aplikaci typologie osobnosti na komunikaci. První takové rozdělení provedl už Hippokratés, který identifikoval čtyři typy osobnosti - flegmatik, cholerik, sangvinik a melancholik. Podobně rozlišujeme i čtyři komunikační typy: analytický, přátelský, řídicí a expresivní. Každý z nich má své slabé a silné stránky. Žádná ideální kombinace neexistuje. Každý člověk je jiný a může být užitečný v různých věcech.

Analytický typ

Většinou nemá potřebu ani vést druhé, ani být veden. Zásadní je pro něj úkol - potřebuje jasné a konkrétní zadání. Vyjadřuje se přesně a totéž vyžaduje po druhých. O vyřčeném hodně přemýšlí, mluví spíše pomalu, váží každé slovo. Při jednání s analytickým typem je na místě věcnost, systematičnost. Neboli stručně, jasně, výstižně.

komunikace

Přátelský typ

Rád přenechá zodpovědnost druhým. Je velmi orientovaný na lidi, má snahu jim pomáhat a v komunikaci vychází člověku vstříc. Prakticky vždy s vámi bude souhlasit. Jeho projev je živý, vstřícný. Platí na něj to samé - přátelské a přívětivé jednání, má tendenci vyhýbat se tlaku. Nenuťte ho do rychlých rozhodnutí, ale vyžadujte ujištění, že vám porozuměl.

komunikace

Řídicí typ

Vůdčí typ orientovaný na cíl. Je ambiciózní a soutěživý. Chce mít hlavní slovo, má snahu rozhovor řídit. Musíte mít jasno v cílech komunikace. Důležitá jsou fakta, logické argumenty.

komunikace

Expresivní typ

Živý, emotivní, s vůdčími sklony. Chce motivovat a strhávat lidi. Zodpovědnost přijímá rád. Má často výraznou gestikulaci a mimiku, občas reaguje prudce a unáhleně. Rozhovor s ním musíte řídit, má tendenci zabrat si veškerý prostor a čas pro sebe. Platí na něj přesné argumenty a jasné požadavky. Dejte ale prostor i jeho nápadům, nevyplatí se ho přehlížet.

komunikace

Kromě toho se můžete setkat i s velmi vyhraněnými komunikačními typy, s nimiž je jakékoli jednání velmi obtížné. Může to být tzv. Pokerface, člověk, který poslouchá bez hnutí brvou. Nereaguje, je bez výrazu a dívá se mnohdy i mimo vás. Vyvolává dojem, že snad vůbec neposlouchá. Jiným takovým typem je Manipulátor, člověk, který vám nenechá sebemenší kousek prostoru a manévruje vás bez pardonu tam, kam potřebuje. Upovídaný typ vás zavalí přívalem slov, emocí a gest, v němž se postupně ztrácíte a nakonec kolikrát ani nechápete, o čem je řeč. Vaše pokusy cokoli říct jsou předem odsouzeny k nezdaru. Typ zvaný Ozvěna s vámi za každých okolností souhlasí. V podstatě nemáte možnost zjistit, co si doopravdy myslí.