Šikanu je třeba porazit. Teď proti ní bojují i děti!

Psychologie 10. září 2014

Možná se vám to v dětství také stalo. Spolužáci si z vás udělali otloukánka. Nebo se vám smáli kvůli brýlím. Šikana existovala vždycky, hlavně na školách. Ale dnes nabývá mnohem rafinovanějších metod. Proto i boj proti ní se musí změnit.

Většina dětí nepřizná, že jsou obětí šikany. Často je to ze strachu. Anebo se stydí. Dospělému by se nikdy nesvěřily. Ale kdyby tu byl někdo jejich věku, pak... možná...

I proto se světem šíří boj proti šikaně v nové podobě – projekt BeatBullying, v překladu Poraz šikanu, se po deseti letech fungování dostává z Velké Británie i k nám. Jeho podstatou je vytvoření sítě dětských mentorů, kteří pomáhají svým vrstevníkům a zároveň se mohou sami obrátit na starší profesionály.

Děti ve věku 11–17 let absolvují nejprve speciální dvoudenní školení, kde získají vědomosti o tom, jak si poradit se šikanou. Pak učí mladé lidi, jak zůstat v bezpečí nejen v reálném světě, ale i na internetu. Veškerý kontakt probíhá na webových stránkách BeatBullying. Špičkový software přitom hlásí nevhodné chování.

šikana

Šikany je vícero druhů. Všechny jsou ale nebezpečné.

foto:

Co je ŠIKANA?

 • jakékoli chování, jehož záměrem je opakovaně ubližovat, ohrožovat nebo zastrašovat jiného člověka, případně skupinu lidí
 • zahrnuje jak fyzický útok v podobě bití, poškozování věcí druhé osobě, tak i útok slovní v podobě vydírání, nadávek, pomluv, vyhrožování či ponižování
 • většina případů šikany mezi dětmi se odehrává ve škole, na cestě do školy nebo z ní, případně v okolí bydliště
 • nebezpečí šikany spočívá především v závažnosti, dlouhodobém působení a s tím souvisejících následcích v oblasti duševního a fyzického zdraví

„Internet je do jisté míry anonymní, a může se tedy celkem běžně stát, že někdo předstírá, že je někým jiným. Aby si mentor nepovídal s člověkem, který se tváří, že je mu třeba třináct, a přitom je mu přes čtyřicet, fungují na stránkách i takzvaní moderátoři. To jsou dospělí, kteří sledují určité podezřelé rysy chování a případně mohou zakázat uživateli přístup na stránku nebo dokonce kontaktovat policii,“ říká duše celého projektu Zuzana Brotánková

JSEM JAKO TY

Mnoho dětí má problém svěřit se rodičům, učitelům nebo jiným dospělým, zatímco s dětmi svého věku se cítí přirozeně. Děti prvního stupně školy chodí se svými problémy ještě za maminkou a tatínkem, na druhém stupni jsou tou vrbou už spíše vrstevníci. I proto jsou webové stránky BeatBullying určeny výhradně lidem mladším osmnácti let.

Samozřejmě že dětští mentoři mají možnost konzultovat situaci s dospělými poradci. Takzvaní starší mentoři poskytují podporu jak jim, tak šikanovaným dětem, které hledají pomoc. „Je důležité mít si s kým promluvit,“ říká jedna z prvních dětských mentorek u nás Monika Šmolcnopová ze Základní školy Františka Řezáče v Liteni u Berouna.

Kdo bývá dětskou obětí šikany?

 • Dítě, které se neumí nebo nemůže bránit.
 • Dítě, které se jakýmkoliv způsobem odlišuje od očekávaného průměru (nosí brýle, přestěhovalo se, má nadváhu apod.)
 • Dítě fyzicky slabé, popř. uzavřené, které těžko navazuje osobní kontakt.
 • Dítě duševně zaostalejší, popř. pomalejší v přemýšlení.
 • Dítě jiné barvy pleti, často příslušník národnostní menšiny.
 • Dítě nadprůměrně duševně vybavené, dětský génius.
 • V některých případech se se šikanou potkají i ty děti, které se neodlišují vůbec ničím. Jen se zkrátka znelíbí silnějšímu jedinci v kolektivu.

„Sama jsem byla šikanovaná, a i proto jsem se rozhodla stát se mentorkou. Zatím jsem poradila jen pár lidem, protože se o programu ještě moc neví. Jeden student mě chtěl požádat o pomoc, ale zakázala mu to maminka. Vadilo jí prý, že je mi teprve šestnáct, a nechtěla, abych mu radila.“

Dětí jako Monika je zatím několik desítek, nakonec by jich mělo být asi dvě stě. Většinou se školí skupiny zhruba dvaceti dětí na jedné škole. „Doufáme, že po podzimním školení by jich mohlo být dokonce čtyři sta. Zatím školíme dětské mentory především v okolí Prahy a taky v moravskoslezské Čeladné. Postupně budeme přidávat školení v Libereckém kraji a na Mostecku,“ dodává Brotánková.

Výhody pomoci od vrstevníků jsou nejenom v tom, že dítě se nestydí o svém problému mluvit, ale zároveň má pocit větší blízkosti a porozumění, svou roli hraje i způsob komunikace.

šikana

Obětí šikany se může stát v podstatě kdokoliv.

foto:

ŠIKANA BOLÍ

Nikdo nejspíš nepochybuje, že šikana poškozuje duševně, ale málokdo ví, že negativně ovlivňuje dokonce i tělesně. Čím déle je dítě šikanování vystaveno, tím horší mohou být následky. Projekt doktorky Laury Bogart z bostonské pediatrické divize sledoval přes 4000 dětí a náctiletých od páté do desáté třídy.

DRUHY ŠIKANY

 • FYZICKÁ AGRESE Agresor používá k šikanování oběti fyzické násilí, popřípadě předměty, kterými činí útok důraznějším (baseballová pálka, batoh apod.).
 • SLOVNÍ AGRESE A ZASTRAŠOVÁNÍ Agresor oběti vyhrožuje fyzickým útokem, zastrašuje, nadává jí, vysmívá se nebo ji zastrašuje.
 • KRÁDEŽE, NIČENÍ A MANIPULACE S VĚCMI Agresor oběti ničí a odcizuje věci nebo si věci půjčuje a vrací je znehodnocené (zejména tužky, celý penál a jiné školní pomůcky).
 • NÁSILNÉ A MANIPULATIVNÍ PŘÍKAZY Agresor nutí oběť k různým nepříjemným činnostem a úkolům (např. psát za někoho domácí úkoly, nosit a odevzdávat svačinu či kapesné).

Na základě rozhovorů s nimi hodnotili jejich mentální a psychickou kondici a samozřejmě to, zda během těchto let zakusili nějakou formu šikany. Testy prokázaly, že zdravotní stav těch, kteří jsou a byli šikanováni, byl úplně nejhorší. Na druhém místě byli ti, kteří jsou šikanováni nyní, a na třetím místě ti, kteří zažili šikanu v minulosti.

ZÁKEŘNÝ INTERNET

Když Pepíček tahá Mařenku neustále za cop anebo Honza podtrhává v jednom kuse Vojtovi nohy, je to jasné – je to proto, že nad nimi cítí převahu. Jenže bývávalo. Tato selská logika v čase internetu už dávno neplatí. Dnes může být takovým agresorem i malý neduživý človíček, který si své komplexy ze skutečného světa kompenzuje šikanováním zpoza anonymity na síti.

Kyberšikana je relativně novinka, o to silnější má ale dopad. Nejčastěji má podobu dlouhodobého obtěžování skrze mobilní telefon – bombardování esemeskami, neustálé prozvánění apod. Kyberšikanu u nás řešil například projekt Internet – nejdřív ochrana a pak radost, do kterého bylo zapojeno 27 zemí EU a pomáhal dětem ve věku 10 až 17 let pohybovat se bezpečně na sociálních sítích. Projekt skončil v srpnu a jeho výsledky poslouží dalším organizacím.

V boji proti kyberšikaně pomáhají i stránky bezpecne-online.cz, které poskytují informace o bezpečném používání internetu. Čtěte, ptejte se, všímejte si, naslouchejte. A pokud nechtějí naslouchat vaše děti, vyťukejte na klávesnici jejich počítače nebo mobilu www.beatbullying.org.

šikana

V současnosti je problémem i šikana internetová, tzv. kyberšikana.

foto: