Vítejte v říši snů aneb Jak rozšifrovat labyrint naší mysli

Psychologie 12. května 2017

Spánek je fajn. Odpočinete si v něm, ale také toho spoustu zažijete. Jsou sny říší fantazie, anebo v nich můžeme najít poselství? Pokud jim chcete porozumět, kupte si tužku a notes a mějte je u postele. Jen pečlivé a dlouhodobé zapisování obrazů ze sna vám pomůže správně je vyložit a odhalit jejich skutečný význam.

Každou noc se každému z nás zdá několik snů. Někdy si je pamatujeme do sebemenších detailů, jindy si jen matně vybavujeme mlhavou scenérii, postavy nebo pocity, které jsme ve snu prožívali. Jak je to možné? Proč, i když se nám zdají v průměru každou noc až čtyři sny, si pamatujeme jen nějaké, nebo dokonce žádné? „Sny, které nám zůstávají v paměti, jsou jenom ty, ze kterých se probouzíme. Pokud po snu následuje ještě hluboký spánek, pak sny zapomínáme,“ vysvětluje neurolog Karel Šonka, předseda České neurologické společnosti ČLS JEP, a dodává, že sny se nám zdají během takzvané fáze REM, při níž se oči za zavřenými víčky pohybují, kdy je aktivita mozku podobná, jako když jsme vzhůru.

Přání a poselství bohů

Pohledy na význam a důležitost snů jsou různé. Někteří věří, že jsou sny jen náhodné myšlenky, které vycházejí z našich každodenních zážitků a zkušeností. Jiní jsou přesvědčeni, že k nám tak promlouvá naše podvědomí nebo se nám tímto způsobem zjevují naše přání a touhy. Další považují sny za vzkazy spirituální povahy a panovníci ve starověkém Římě si dokonce mysleli, že jsou sny zprávami od bohů. Neurolog, psycholog a zakladatel psychoanalýzy Sigmund Freud věřil, že sny odrážejí naše nejhlubší touhy, které jsou v dospělosti téměř vždy sexuální povahy. Jeho následovník Carl Jung byl toho názoru, že obsah snů dává smysl a že mohou být vyjádřením filozofických názorů, neodvratné pravdy či divoké fantazie.

Jak na sny nahlížejí dnešní psychologové?

„Sny jsou zajímavým a nevyužitým zdrojem informací o vnitřním životě člověka,“ říká psycholožka Jana Heffernanová. Podle psycholožky Dany Hajné sny představují zvláštní druh komunikace se sebou samým. „Mohou ukázat na to, čemu jsme v bdělém stavu nevěnovali pozornost. Naopak věci, jimiž se zbytečně trápíme, může sen ukázat v úplně jiném světle. Sny jsou tak složitým výsledkem lidské psychiky a záleží vždy na konkrétním jedinci a jeho životní situaci, abychom jim mohli přiřadit přesnější význam.“ Rodinná terapeutka a odbornice na mezilidské vztahy Lucie Mucalová dodává: „Sen vybírá z repertoáru našich zkušeností, myšlenek a pocitů. V osobních snech se vyskytují lidé nebo věci, které známe, se kterými jsme se v životě už setkali nebo které nám něco připomínají.“

Naproti tomu takzvané archetypální sny jsou mimo naši známou žitou zkušenost a nevztahují se ke každodennímu životu. V podstatě se jedná o nereálné bytosti a věci, se kterými se v běžném životě nemůžeme setkat. „Archetypální sny vycházejí z hlubších vrstev našeho nevědomí. Někdy nemusejí mít ani konkrétní podobu, může se jednat o různé stíny, obrazce, pocity a instinkty. Archetypy samy o sobě nejsou ani dobré, ani zlé ani pozitivní, ani destruktivní. To, zda jim podlehneme a necháme se jimi ovlivnit, nebo zda je budeme ignorovat, záleží na dalších událostech ve snu i na našem momentálním psychickém rozpoložení,“ dodává Lucie Mucalová. Archetypů existuje mnoho. Ve snech často vystupují například jako moudrý stařec, bájný hrdina, bůh, vědma, persona s maskou, stíny nebo mandaly.

VĚDĚLI JSTE, ŽE...

  • Vyšší příjem vitaminu B6 zvyšuje intenzitu snů. Jak je to možné? Vitamin B6 mění tryptofan na serotonin, který produkuje živější sny. Pro tento efekt je potřeba přijmout asi 100mg denně. Mezi potraviny s vysokým obsahem vitaminu B6 patří banány, fazole, kuřecí maso, ryby, ořechy a špenát.
  • Opakující se sny se objevují v případě hluboce zakořeněných úzkostí a nejistot. Pokud takové sny máte, pečlivě je prozkoumejte.
  • Špatný přístup k výkladu snů je v racionalizaci snových obrazů, například vlak nemusí znamenat dopravní prostředek, ale třeba také cestu, dopravu, sílu techniky, zpoždění. Důležitým pravidlem proto je měnit úhly pohledu.

Vnuknutí a věštby

Mnoho výtvarníků, básníků, skladatelů a dalších umělců nachází inspiraci ke své tvorbě ve snech. Německý chemik Friedrich August Kekulé von Stradonitz údajně popsal molekulární strukturu benzenu jako uhlíkový prstenec poté, co se mu zdál sen o řadě uhlíkových a kyslíkových atomů, které se spojily do kruhu, jako když se had zakousne do svého ocasu. Pozoruhodnou skutečností také je, že nám sny někdy vykreslí, co nás čeká. Někteří dokonce věří, že mohou varovat před neštěstím a pohromou nebo upozornit na blížící se setkání či událost. Když se pak snový vjem opravdu stane skutečností, dá se jen obtížně zjistit, jestli sen dotyčnou událost skutečně předpověděl, nebo zda je to pouze náhoda. Britský profesor psychologie Richard Wiseman nepovažuje sny o budoucnosti za žádný nesmysl, ale za naprosto logické. „Sny se tvoří z našich obav, které se nám honí hlavou. Lidé často přemýšlejí o něčem, co je pravděpodobné a co se ve skutečnosti může stát. Není proto nic divného, když se nám zdá o průběhu pracovního pohovoru, který nás v brzké době čeká.“

Šifry a symboly

Většina z nás touží své sny rozklíčovat. Aby se to ale povedlo, musíte si je v první řadě pamatovat, pokud možno do co nejpodrobnějších detailů. S tím vám může pomoci vedení snového deníku. „Doporučuji, koupit si sešit, který budete mít hned u postele na nočním stolku a zapisovat si do něj vše, co si ze snu pamatujete,“ radí psycholožka Hajná. Současně je dobré, zaznamenat si také to, co vás v souvislosti se snem napadá. Zda sen nějak odpovídá tomu, čím se aktuálně v daném životním období zabýváte nebo co prožíváte. „Zaměřte se na hlavní téma snu. O co tam jde? Jaký je ústřední motiv, problém? Snové prostředí a děj nejsou náhodné,“ tvrdí Lucie Mucalová. „S odstupem času vám může sen připadat daleko více srozumitelnější, než když se vám zdál. Sny tvoří série. Na sen z pondělí bude navazovat sen v sobotu, za měsíc nebo za rok. Když si pak budete záznamy v deníku pročítat, objevíte, že se v nich některé symboly opakují. I to vám pomůže odhalit jejich pravý význam.“

K porozumění symbolům ve snu můžete použít buď metodu Sigmunda Freuda, která spočívá v tom, že se na daný symbol bedlivě soustředíte a při tom vám hlavou víří slova a myšlenky, které vás v souvislosti s ním napadají, a sledujete, kam vás tento tok dovede. Druhou možností je metoda Carla Junga, který věřil, že myšlenky a jejich seskupení odkazují přímo na daný symbol. Postup je následující: vybavte si svůj symbol, „podržte“ jej v mysli a poznamenejte si všechny myšlenky a obrazy, které vás při tom napadnou.

Další a mezi lidmi nejběžnější metodou pro pochopení snů je takzvaná šifrovací metoda, která je základem snářů. Ke každému snovému výjevu (osoba, předmět, situace) je ve snáři přiřazen konkrétní, stále stejný význam – například strom značí stabilitu a sílu, což umožňuje snadnější výklad snů.

Snový dirigent

Jste si někdy svých snů vědomi? Stalo se vám, že jste se ze sna probudili a měli pocit, jako byste ho řídili? Pokud ano, měli jste takzvaný lucidní sen. „Lucidní sny jsou opravdu zajímavé. Jsou to ty, ve kterých si uvědomíme, že sníme. Sen pak tím pádem můžeme do určité míry ovládat podle svých představ a měnit jeho směřování. Někdy k tomu dochází k ránu, kdy se pohybujeme na hranici snění a bdění. Občas už bychom se zvládli probudit, ale jsme zvědaví, jak sen dopadne, a chceme si ho nechat dozdát,“ říká terapeutka Lucie Mucalová a dodává, že lucidní snění se dá naučit. „Vše je jen otázkou tréninku. V podstatě se dá říci, že je nutné posilovat schopnost probuzení se ve snu, a ne ze sna. V rámci některých specifických disciplín používaných k dosažení poznání to hojně praktikovali například mniši v buddhistických klášterech.“

Lucidní sen je příležitostí, jak si vyzkoušet nové reakce bez rizik. „Můžete překonávat hranice, dělat věci, kterých se v běžném životě bojíte. Když se vám to povede během snu, lépe se vám to pak bude aplikovat do běžného života.“ Existuje na to několik technik. „Dívejte se před spaním na ruce, plně se soustřeďte. Pokračujte, i když přichází spánek. Dělejte to i ve spaní, vnímejte ruce. Pokud se vám to podaří, sníte lucidně,“ říká Lucie Mucalová. Další dobrou startovací technikou, jak se vědomě dostat do snu, je počítání během usínání, kdy si opakujete formulku ,jedna, jdu do snu, dva, jdu do snu, tři, jdu do snu,...‘ a zároveň si představujete, jak se vaše tělo nachází jinde a provádí nějakou činnost. „Dejte do toho maximální soustředění, vědomí, že do snu vstupujete a vstoupíte,“ radí terapeutka. „Buďte trpěliví a trénujte každý večer. Výsledek se jistě dostaví a lucidní sny vás velmi obohatí.“