Ach jo, moje dítě se v noci počurává. Co s tím?

Ve svých dětech žijeme dál 24. května 2013

Myslíte si, že tohle je problém miminek a batolat? Bohužel ne. Nová studie z Velké Británie ukázala, že se počurává skoro třetina pětiletých dětí, a z nich si jich spousta přenese svůj problém až do dospělosti. Takže počurávající se puberťák není žádná výjimka.

A navíc se počty dětí, které to trápí, zvyšují. Teď si počurávání přinese do dospělosti asi desetina těch, co s tím měli problém v pěti letech.

V dospělém věku se v noci občas počurají až tři procenta lidí! A zejména děti s těžkou formou enurézy, které se v pěti letech pomočují každou noc, mají špatnou prognózu, 40 procent z nich tomu neunikne ani po dvacítce.

judr

„Tyto děti a mladí dospělí jsou depresivní, mají nízké sebevědomí, žijí v permanentním stresu, izolováni od spolužáků i vrstevníků a v některých případech trpí závažnými problémy a konflikty s rodiči.

Úspěšná léčba pomočování, tedy enurézy, znamená také úpravu poruchy spánku, ústup příznaků syndromu hyperaktivity s poruchou pozornosti a zlepšení školního prospěchu,“ říká doc. MUDr. Jiří Dušek, CSc., vedoucí oddělení dětské nefrologie na Pediatrické klinice FN Motol v Praze. Doporučuje proto nezavírat před problémem oči, ale léčit ho.

„Dalším argumentem pro léčbu je, že projevy enurézy se zhoršují se stoupajícím věkem. Zatímco každou noc se pomočuje pouze 14,3 % pětiletých dětí, devatenáctiletých enuretiků se pomočí každou noc 48,3 procent,“ říká lékař. Po vyšetření dítěte se navrhnou nejdříve jednoduchá opatření, a pak třeba lék, který sníží noční tvorbu moči. Můžete se poradit na stránkách www.nocvsuchu.cz, nebo si přečtěte tyhle první lékařské rady.

Jak to funguje

Při pohovoru se lékař zajímá o historii obtíží, hovoří pokud možno co nejpodrobněji o příznacích a návycích při močení. Vyšetření je nebolestivé. Nejprve se provede běžné klinické vyšetření a laboratorní vyšetření moči. V určitých případech se dále provádí ultrazvukové vyšetření ledvin a močového měchýře. Ve složitějších případech následuje uroflowmetrické vyšetření (močení do průtokoměru se zapisovacím zařízením), někdy elektromyografie pánevního dna. Dále pacient s rodiči vyplňuje tzv. pitnou a mikční kartu. Do karty vyplňuje množství a frekvence příjmu tekutin, stejně pak objemy a frekvence močení.

doktor

Vyšetření se není nutné bát.

zdroj: www.thinkstock.cz

1. Mé dítě se počurává. Co s tím mám dělat?

Existuje několik druhů pomočování, k dispozici jsou proto různá opatření. Pouze lékař stanoví na základě podrobného vyšetření diagnózu a podle toho rozhodne, kterou metodu zvolí. Prvním krokem ke zlepšení stavu je proto návštěva praktického lékaře.

2. Dokdy mám čekat s návštěvou lékaře?

V průběhu batolecího a předškolního věku dokáže dítě udržet moč nejprve v denní době a následně i ve spánku. V současnosti převládá přesvědčení, že noční pomočování přetrvávající po pátém roce života můžeme považovat za patologický jev. Pokud dítě nemá v bdělém stavu žádný problém s močením (netrpí močovou infekcí, močí zcela volně), vyšetření se provádí po 5. roce věku. Předpokládá se, že reflexy močení jsou v této době již stabilizované, a že tyto problémy tedy již nesouvisí s otázkou dozrávání řídicí činnosti mozku.

3. Můžu mu nějak pomoci já?

V žádném případě nesmí být dítě trestáno nebo káráno, důležitý je citlivý přístup! Přečtěte si něco o tomto problému, promluvte si s dítětem otevřeně o problému, zabráníte tak traumatu. Věty typu: „teď už jsi velký…“, nebo „to je ale ostuda“ nevypusťte z úst. Neinformovanost rodičů může přivést dítě k sebeobviňování a narušit vzájemnou důvěru. Kromě pomočujícího se dítěte (enuretika) vysvětlete také jeho sourozenci, že noční pomočování je naprosto soukromá věc, o které se na veřejnosti nemluví.

4. Jak upravit postel?

Rodiče mohou k duševní pohodě enuretika přispět také úpravou lůžka a zlepšením přístupu na toaletu. Větší pocit jistoty a lepší orientaci ve tmě získá dítě díky nočnímu světýlku. Cesta z postele na záchod má být krátká a jednoduchá. Pokud není, dejte k posteli nočník. Při nočním pomočování je vhodné položit na prostěradlo gumovou podložku a přikrýt ji silnou savou plenou, aby moč nepronikla do postele. Po probuzení nebude mít dítě takové výčitky, že rodičům přidělává práci navíc.

5. Co mám dělat, když se občas počurá i ve dne?

V případě denních úniků moče je nutné situaci řešit již dříve, zhruba ve třetím či čtvrtém roce dítěte. V tomto případě je nutno vyloučit vrozené onemocnění močových cest u spádového nefrologa či dětského urologa. V případě negativního nálezu doporučujeme jen upravit pitný a mikční režim, s medikamentózní léčbou začínáme až po 5. roce života.

Membrána i v botách

Na vzniku enurézy se podílí podle současných vědomostí celá řada příčin. Nepochybná je vrozená dispozice. Potomci páru, kde jsou postiženi oba rodiče, trpí pomočováním v 77 %, při postižení jednoho rodiče ve 43 % případů.

  • Poruchy noční produkce tekutin. Nedochází k produkci antidiuretické látky vazopresin, omezující vylučování vody ledvinami v noci.
  • Významný je také vliv stresu – problémy ve škole, v rodině, narození mladšího sourozence, rozvod rodičů, nemoc, týrání atd.
  • Spánkové stereotypy. Dříve se mezi nejdůležitější faktory řadily poruchy spánku. Dnes se těmto poruchám nepřikládá v souvislosti se vznikem enurézy takový význam. Fakt je, že u řady dětí registrujeme poruchy probouzení. Opouštějí ve spánku lůžko, močí neprobuzeni na WC nebo i mimo záchod, mají sklon k náměsíčnosti.
  • Špatné návyky pití a močení - nerovnoměrný příjem tekutin, přepíjení se večer po návratu z tréninku, školy, odkládání močení, spěch při močení, nadměrné používání břišního lisu.
  • Porucha funkce močového měchýře (dráždivý měchýř s nižší kapacitou) – typické pro děti s komplikovanějšími formami pomočování.

6. Jak často se musí počurávat, aby to bylo považováno za nemoc?

Zpravidla hovoříme o nemoci až tehdy, když se dítě pomočuje ještě v pěti letech nejméně dvě noci za posledních šest měsíců. Vedle věkových kritérií se zohledňují také další příznaky (např. obtížné močení, umočování se, přerušované močení, současná zácpa a únik stolice, nadměrné pití, záněty močových cest, neurologický a psychomotorický stav dítěte).

7. Jaké jsou šance na vyléčení pomočování?

Velmi dobré. Většina léčených nekomplikovaných forem pomočování se upravuje beze zbytku do dvanácti až třinácti let věku dítěte. Léčba vyžaduje systematický a trpělivý přístup rodiny i zdravotnického personálu. Je náročná na čas a postupuje většinou po malých krocích.

8. Pomůže, když dítě probudíme uprostřed noci?

Rozhodnou-li se rodiče aktivně řešit noční pomočování, je prvním předpokladem odstranění dětských plenek na noc. Pleny na noc sice zachrání lůžko před prosáknutím moče, ale nepomohou dítěti k řešení problému. Dítě by se mělo před usnutím pořádně a bez spěchu vymočit. Existují stále různé názory na noční buzení k vymočení. Někteří rodiče probudí dítě před tím, než jdou sami spát. Přinutí dítě dojít se vymočit. Buzení může přinášet úlevu v rodině, ale nemá dlouhodobě příznivý efekt na řešení obtíží, je tedy „kosmetickým řešením mokrého prostěradla“. Úplné probuzení dítěte je obtížně dosažitelné a nezdá se být zásadní.