Máte nějaký oblíbený strom? Můžete ho nechat vyhrát péči vizážisty

Zábava 22. března 2013

Dobře, ne vizážisty, ale arboristy, ale to je u stromů něco podobného. Jestli jste ještě neslyšeli o soutěži Strom roku, je to divné, protože se pořádá už podvanácté.

Až se vydáte na jarní procházku ke svému oblíbenému stromu, nezapomeňte si ho vyfotit a změřit jeho obvod. Kdybyste se chtěli soutěže o nejsympatičtější strom republiky zúčastnit, budou se vám tyto údaje spolu s dalšími informacemi hodit.

„Chtěla bych vyzvat všechny, kdo mají zájem aktivně se zapojit do ochrany stromů, aby přihlásili svůj oblíbený strom. Nehledáme ten nejhezčí, ale strom, který žije s vámi,“ říká koordinátorka soutěže Hana Rambousková z Nadace Partnerství.

„Největší šanci uspět u odborné poroty mají stromy s osobitou historií nebo silným příběhem, které dokážou zaujmout a získat si přízeň veřejnosti. Právě veřejnost totiž bude ve finále o vítězi rozhodovat dárcovskými SMS a podpisy na zpoplatněných hlasovacích arších,“ vysvětluje Hana Rambousková.

Nominovat stromy do ankety může kdokoli – jednotlivci, rodiny, sousedé, učitelé se školáky, spolky, sdružení i celé obce.

Co musíte o stromu zjistit

Přihlášku je možné zpracovat vlastním způsobem, každá by ale měla obsahovat základní informace o stromu (druh, stáří, výška, obvod kmene, lokalita, GPS souřadnice), jeho příběh a fotografii.

Letos půjde výtěžek zpoplatněného hlasování zpět k navrhovatelům a ti jej budou moci použít k výsadbě stromů, odborné péči o ně nebo vytvoření propagačních materiálů o stromech. Důležité je proto také popsat, na jaký účel by se anketou získané peníze použily (výsadba stromů, ošetření stromu, propagace stromu) a kdo bude na projektu spolupracovat. Nominaci je potřeba zaslat do 30. dubna na adresu Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno, nebo na e-mail strom.zivota@nap.cz. Podrobnosti o anketě jsou na stránkách www.stromroku.cz.

strom

Hlasovalo téměř půl milionu lidí.

foto:

Jaká je finta v jogurtu

  • Anketa Strom roku se pořádá už dvanáct let. V průběhu této doby obdržela více než 1000 návrhů na Strom roku a do hlasování se zapojilo více než 436 tisíc lidí.
  • Hlasující v anketě přispěli na výsadbu a ochranu stromů v naší zemi částkou větší než 1,8 milionu korun.
  • Úspěšný model ankety se nadaci podařilo zavést také do dalších evropských zemí. Vítězové národních kol v těchto zemích pak postupují do mezinárodní ankety nazvané Evropský strom roku.

Jaké otázky si položit?

Zvítězila lípa z Novodvorské aleje, kterou nechal vysadit v první polovině 19. století starohrabě Hugo Salm. Stromořadí z Nových Dvorů ke zřícenině hradu Blansek tvoří celkem 57 lip malolistých. O obnovu aleje usiluje již druhým rokem skupina nadšenců. Nejprve zakryli trhliny ve stromech šindelovými stříškami, mezery v aleji po zaniklých stromech doplnili klony 500 až 600 let starých lip. Vysázely je rodiny z okolí jako své rodové stromy. Po odstranění náletových dřevin umístily děti ze ZŠ Sloup do aleje ptačí budky. Myslivci pak přidali i lavičku, z níž je nejhezčí výhled na krajinu Moravského krasu. Zástupkyní aleje v anketě byla nejmohutnější lípa s obvodem kmene 415 centimetrů. Lípa z Novodvorské aleje je již druhým vítězem z Jihomoravského kraje. V roce 2005 získal ocenění Strom roku tisíciletý Pernštejnský tis.

lípa

Loni vyhrála novodvorská lípa.

foto:

elektronické předplatné