Karel Nešpor: Abstinuji ze solidarity s pacienty

Zábava 2. srpna 2013

Jako malý kluk toužil být nočním hlídačem, dnes je uznávaným psychiatrem a primářem Psychiatrické léčebny Bohnice. „Pokud chcete být šťastné, musíte umět nalézt vyváženost,“ vzkazuje Karel Nešpor (61) českým ženám.

Proč myslíte, že lidé, kteří se dostanou do těžké životní situace, sahají právě po alkoholu?

Velmi přibližně lze říci, že jsou dvě skupiny závislých. Ti první se dostávají do nesnází kvůli nevhodné společnosti a rizikovému způsobu života. Druhá skupina sahá po návykových látkách jako k prostředku, jak unikat něčemu nepříjemnému ve vnitřním nebo vnějším světě. To jejich situaci ještě zhoršuje. Obě skupiny se prolínají. Někdo může začít pít proto, aby zapadl mezi určitou partu lidí, způsobí si nesnáze a před nimi uniká k dalšímu pití. Z tohoto bludného kruhu lze naštěstí vystoupit. V našich svépomocných příručkách jsou i obsáhlé kapitoly pro manželky a další příbuzné závislých. Právě manželky často trpí více než jejich závislí manželé. Také jsou to většinou ony, kdo jako první hledají pomoc.

Hraje v pití alkoholu roli dědičnost? Když někdo vyrůstá v rodině, kde jsou rodiče velmi často „namol“, je riziko vzniku alkoholismu vyšší?

Závislost nebo stav zdraví je důsledkem vzájemného působení ochranných a rizikových faktorů. Genetická dispozice sem patří, ale není to zdaleka vše. I na úrovni rodiny se uplatňují další činitelé, jako je výchovný styl. Nejlepší je vřelost, laskavost a dostatek času na dítě, ale zároveň pevnost a schopnost prosazovat rozumná pravidla a zákazy. Výzkumy také ukazují, že je dobré, když dětem není doma alkohol dostupný a na očích. Ještě praktické doporučení: Jestliže měl někdo závislého otce nebo matku, měl by se návykovým rizikům včetně alkoholu důsledně vyhýbat. Pak je v bezpečí.

Říká se „Jeden panák po ránu na zdraví“. Nebo se traduje, že sklenka červeného vína je prevencí proti rakovině a kardiovaskulárním chorobám. Existuje zdravá míra denní spotřeby alkoholu?

Pro mnoho lidí je bezpečná dávka nula. Alkoholu by se měli zcela vyhnout závislí na alkoholu, nemocní s chorobami, které alkohol zhoršuje, a ti, kdo berou léky, jež se s alkoholem nesnášejí. Neměli by ho samozřejmě pít děti a dospívající, řidiči před jízdou nebo lidé, kteří se věnují rizikovým činnostem. Alkohol, jak známo, zhoršuje sebeovládání, takže abstinence je nejlepší možností pro lidi se zhoršeným sebeovládáním a sklony k násilí, pro závislé na nealkoholových drogách a pro patologické hráče. Vyhýbat by se mu měli i dospělé děti závislých rodičů a další lidé se zvýšeným rizikem rozvoje závislosti. Rozhodně by alkohol neměly pít těhotné ženy. Plod je nejzranitelnější na počátku těhotenství, kdy o graviditě žena ještě nemusí vědět. Proto by měly od alkoholu abstinovat všechny ženy, které nevylučují otěhotnění. Děti žen, které v těhotenství pily alkohol, mívají častěji vrozené vady, nižší intelekt, poruchy chování a sklon ke kriminalitě. Ještě bych rád dodal, že i malé množství alkoholu kolem dvou deci vína nebo půl litru piva za den zvyšuje u žen riziko rakoviny prsu. Toto riziko roste úměrně dávce.

Vaše kniha Léčivá moc smíchu se dočkala už čtvrtého vydání. Čím to, že má smích schopnost uzdravovat?

Smích je vrozený a rychlý způsob, jak se uvolnit. Nemusíme se ho učit, máme ho v genech. Relaxace, pohoda a klid mírní stres a negativní emoce. Ty jsou příčinou nebo komplikujícím činitelem většiny zdravotních problémů. Smích je tedy formou relaxace. Není to ale jediná možnost, pomáhají třeba i relaxační a meditační techniky.

Kniha je ilustrována také vašimi fotkami s různými druhy smíchu. Jak je vymýšlíte?

To je různé, na některé přicházím při práci s pacienty nebo je vymýšlím přímo pro ně. Sem patří třeba smích chytré ryby abstinentky. Ta se chytře vyhne žížalám s háčkem a rybářům se vysměje. Hodně nápadů, často ty nejlepší, se objevuje při ranním cvičení.

Existuje vůbec přemíra smíchu?

Existuje nevhodný a netaktní smích. Laskavých úsměvů a vlídné veselosti, vážené čtenářky, si dopřejte po libosti. Potěšíte tím sebe i okolí.

Kromě jiného také píšete o józe, cvičení a relaxaci. Z vlastní zkušenosti?

Cvičím jógu a čchi-kung naprosto pravidelně od pěti hodin ráno, když si chci přispat tak od šesti. Na tu dobu obvykle pan ředitel nesvolává porady. Pohyb, zejména pak chůze, je pro člověka s převážně sedavým zaměstnáním nutnost. Asi jako voda nebo vzduch.

Co je podle vás nejdůležitější pro šťastný a spokojený život?

Vyváženost: Rovnováha mezi prací a zábavou, mezi tělem a duší, mezi spánkem a bděním, mezi samotou a dobrou společností.

Jakou knihu – kromě těch vašich – či film byste doporučil našim čtenářkám pro zasmání?

Třeba Saturnina.

Co vy a alkohol? Jak často a čeho si dáváte skleničku na zdraví?

Od roku 1984 abstinuji ze solidarity s pacienty.

Máte pro naše čtenářky nějaký recept na dobrý nealkoholický drink?

V létě skvěle ochladí máta peprná, ta je mírně projímavá. Lehký zelený čaj spíše staví, zvláště když ho necháme v nálevu déle. Obojí mají ve většině samoobsluh. Jestli ale chcete něco zvláštního, prosím: Švédové dávají v létě do džbánu se studenou vodou pár plátků čerstvých okurek. Okurky vodu ozvláštní vizuálně i chuťově.