Znáte velikonoční symboly?

Zábava 18. dubna 2019

Určitě ano, přece vejce, beránek, zajíček… Ale víte, kde se vzaly? Blýskněte se svátečními báchorkami před dětmi či vnoučaty!

Kde se vzal beránek?

Z židovské tradice. Izraelité se považovali za boží stádo a jejich Bůh je pastýř, který bere své ovce do náručí. Křesťané znázorňují Krista jako beránka na praporu vítězství.

Proč zrovna vejce?

Symbolizuje životní sílu a plodnost. Skořápky vajec, která měla kultovní význam, byly nalezeny v keltských hrobech. Křesťanská legenda o malování vajec říká, že když chodil Ježíš se svatým Petrem po světě, přišli do statku, kde prosili hospodyni o jídlo.

Ta neměla doma ani kousek chleba, ale když uslyšela zakdákat slepici, uháněla do kurníku, sebrala vejce a upekla jim je v teplém popelu. Když odešli, chtěla smést skořápky ze stolu, ovšem ty se proměnily ve zlato.

Ona potom každého pocestného hostila vejci. Ta se sice už ve zlato neproměnila, ale na výročí „zlaté“ návštěvy rozdávala vejce malovaná. Nejdůležitější barvou při barvení je červená - barva života.

Odkud přihopsal zajíček?

Zajíc je oblíbené mytologické zvíře, symbol štěstí a plynoucího času. Někdy také symbol zmrtvýchvstání, protože nemá víčka a jakoby tedy nikdy nespí. Představa, že zajíček roznáší vejce, mohla vzniknout ze dvou důvodů: Buď proto, že se pekl chleba ve formě zajíce a do něj se pokládalo vejce, a tak se spojily dva symboly. Nebo proto, že plachý zajíc, který se straní lidí, byl „podezříván“, že stejně tiše roznáší vejce.

Proč se šlehá pomlázkou?

Z mladého proutku prý přechází svěžest a síla, takže aby děvčata byla veselá a zdravá po celý rok. Pomlázka se původně týkala nejen dívek. Hospodář například vyšlehal čeládku, aby nebyla líná.

Proč pečeme jidáše?

Mají připomenout zradu Ježíše jeho neblaze proslulým učedníkem. Zamotaný tvar tohoto pečiva má připomínat buď Jidášův pokřivený charakter, nebo podle jiného výkladu zavinutý provaz, na kterém se zrádce nakonec oběsil. Podle lidové pověry by měly jidáše ochránit člověka před neduhy.

Proč se seje obilí?

Jako symbol začátku zemědělských prací. Do misek se zasazují květiny k rychlení - hyacinty, narcisy, krokusy, tulipány, sněženky a petrklíče.

A co je to paškál?

Velikonoční svíce. Ve všech kulturách svíce symbolizuje světlo, tedy život. Velikonoční svíce symbolizuje zmrtvýchvstání Krista. Zapaluje se od ní i křestní svíce, ale také svítí při pohřbu na znamení toho, že člověk prošel branou smrti a křesťané se za něj modlí, aby byl vzkříšený k novému životu.

Velikonoční paškál se zapaluje od posvěceného ohně, který vzplane při obřadech Veliké noci. Slavnost se zahájí vnesením zapálené svíce do naprosto tmavého kostela. Lidé si pak od paškálu zapalují své svíce a prozáří celý kostel.