Horoskop: Co čeká Česko v roce 2014?

Zábava 25. prosince 2013

Není pochyb o tom, že rok 2014, kterému vládne přísný Saturn, bude náročný. Jak se pohyb planet odrazí na naší vlasti a tím i na nás jako jednotlivcích?

Přelom roku přeje bilancování a rekapitulaci. U nás navíc půjde o období, kdy se bude zabíhat nová vládní garnitura a kdy budeme jako voliči konfrontovat to, co nám naši demokraticky volení zástupci v říjnu naslibovali, s tím, co hodlají splnit.

Můžeme přemýšlet, zda budeme hrdí občané, nebo to, čemu se trochu ironicky – nicméně výstižně – říká „ovčané“. V každém případě nás čeká rok, kterému vládne poslední z okem viditelných planet – Saturn.

Podle mytologie je to vládce času, který hlídá všechny lidské úlety a vyvozuje z nich jak pro zrozence, tak pro větší skupiny lidí (třeba národ) buď zaslouženou odměnu, nebo přísný trest.

CELKOVÁ SITUACE: SILNÉ NAPĚTÍ I NOVÉ ŠANCE

Jak již bylo řečeno, jde o rok, který je pod vládou Saturnu, a kdy se tedy dá čekat zesílený důraz na povinnosti. Dělat se musí především to, co je potřeba, a to, zda se do toho dotyčnému chce, nebo nechce, je vyloženě druhotné.

Pozitiva a jak je využít

  • JUPITER AŽ DO 2. ČERVENCE 2014 PROCHÁZÍ DOMEM MAJETKU REPUBLIKY Česko by mělo posílit export a začít snižovat státní dluh. Můžete si založit vlastní firmu a je třeba definitivně vyřídit všechny záležitosti, které se týkají restitucí. V Bruselu by se naši zástupci měli pokusit vyjednat všechny důležité výjimky, a to včetně těch, které vypadají jako nevyjednatelné.
  • NEPTUN TRIGON SLUNCE REPUBLIKY, NASTUPUJÍCÍ TRIGON S PLUTEM REPUBLIKY Bude moudré podpořit investice farmaceutického a lékařského výzkumu a také armády. Česko by se mělo intenzivně zapojit do zahraničních vojenských misí.
  • MARS AŽ DO KONCE ČERVENCE PROCHÁZÍ PÁTÝM DOMEM REPUBLIKY Čekat můžeme velké úspěchy ve sportu a v kultuře. O některých bude v pozitivním smyslu mluvit celý svět. Poroste porodnost.

První dva měsíce roku navíc charakterizuje planetární útvar, kterému se říká Velký kvadrát v kardinálních znameních. Do hry vstupuje Uran z Berana, Jupiter z Raka, Mars z Vah a Venuše, která se spolu s Plutem nachází v tomto období v Kozorohu.

Energie planet jsou protichůdné, situace, které vytvářejí, jsou vyloženě náročné. V progresivním horoskopu republiky se navíc luna dostává do konjunkce se Sluncem ve Vodnáři. Pokud budeme chtít a budeme se snažit, máme hned v lednu šanci na nové začátky.

Kdybychom chtěli být hodně optimističtí, mohli bychom to číst jako stav, kdy nová vláda, vzešlá z říjnových voleb, zapne zdravý selský rozum, zapomene na intriky a mocenské boje, konečně zatrhne korupci (já vím, že tady mi fantazie už opravdu ujíždí, ale představa je to krásná) a pomocí důrazu na kvalitní duchovní život dá státní politice nový směr.

EKONOMIKA: INVESTICE DO ZÁKLADNÍHO VZDĚLÁNÍ

Do 2. července, kdy Jupiter prochází domem majetku naší republiky, to vypadá velice slibně. Jupiter je totiž v živlovém trigonu se Saturnem (co se domluví, to se taky bude dodržovat) i s Neptunem (sny se mění v realitu rychleji, než byste čekali, a jejich výsledky jsou pozitivní).

Od července výše, kdy se Jupiter dostává do sektoru komunikace a základního vzdělání, se snad dočkáme situace, kdy se o potížích školství přestane mluvit a konečně se začne něco dělat.

Pokud bude nová vláda rozumná a zaměstnavatelé prozíraví, dá se čekat rozvoj firemních školek, ale i přibývání míst ve školkách státních. Odpovědným místům dojde, že je potřeba, aby se pozornost věnovala základnímu školství.

Ministerstvo možná pochopí, že je zbytečné, aby se na základní škole přidával druhý cizí jazyk, když se děti nedomluví ani tím prvním – o chybách, které dělají v jazyce mateřském, ani nemluvě.

Kdyby byl nový ministr opravdu osvícený, možná by pochopil, že integrace za každou cenu je k ničemu, a začne přemýšlet, jak zacházet s talenty tak, aby pozornost dostávaly nejen děti problémové, ale i ty nadprůměrně nadané.

SOCIÁLNÍ OBLAST: HROZÍ POULIČNÍ BOUŘE

V mundánních horoskopech, ve kterých jsou popsány osudy království, států a územních celků vůbec, luna symbolizuje lid. Ta je v základním horoskopu naší republiky z 28. října 1918 sice v domě rodiny, což je dobře, ale zároveň v konjunkci se Saturnem, což už tak dobře není.

Dalo by se říct, že náš lid bude vždycky pod tlakem vyšších mocí. O tom, jak se bouřit, umíme dobře mluvit, ale naše nadšení pro nové začátky dlouho nevydrží.

V listopadu a prosinci 2014 bude navíc přes lunu v konjunkci se Saturnem v horoskopu republiky přecházet kvadraturou Saturn. Během ledna 2014 proběhne ve znamení Vodnáře a v devátém duchovním domě republiky progresivní novoluní.

Jednou z možností, jak aktuální problémy řešit, je větší příklon k duchovnu a nalití peněz do vědy, výzkumu a vysokého školství. Bylo by krásné, kdyby se k tomu přidalo i zdanění hazardu, které by na to poskytlo prostředky…

Když se v lednu na stávající situaci nebude reagovat, jsou v listopadu a v prosinci možné pouliční bouře v intenzitě, kterou tato republika dosud nepoznala, jež by zase jednou sjednotily národ.

ZÁKON NAKONEC ZVÍTĚZÍ

Se zajímavými šancemi to v roce 2014 není nijak divoké. V prvních dvou měsících, kdy na obloze kraluje velký kvadrát v kardinálních znameních, je na místě spíše opatrnost.

Negativa a jak se na ně připravit

  • URAN VYTVOŘÍ KVADRATURU S PLUTEM 21.4. a 15.12. Tato konstelace přináší snahu riskovat i tam, kde to není vhodné. Krátkodobé cíle jsou upřednostněny před dlouhodobými. Mohou se vracet záležitosti, které jste považovali od listopadu 2013 za zvládnuté.
  • TRANZITNÍ SATURN VYTVÁŘÍ 24.11. KVADRATURU SE SATURNEM REPUBLIKY Je třeba si připomenout ideály, na kterých byla naše republika založena. Čekat lze otřes v nejvyšších vládních kruzích a omezení sociální role státu, protože na rozdávání prostě není… Zřejmě přijdou i pouliční bouře.
  • JUPITER VYTVÁŘÍ 15.9. KVADRATURU S MERKUREM REPUBLIKY Nesnažte se vylepšovat něco, co dobře funguje. Česku hrozí, že se stane v očích světa nevěrohodné. Je možné, že se provalí pletichy, které nám měly přinést zisk a slávu, ale místo toho přinesou jenom ostudu. Je možné, že se dočkáme jednostranného vypovězení státních garancí, zvláště pozor si dejte na dluhopisy (je možné, že se omezí jejich výkup). Pokud jde o soukromí, nevěřte slibům, všechno si nechte řádně vtělit do smluv a právně ošetřit.

V následujících měsících Venuše sice z Kozoroha odejde, ale kardinální znamení přesto zůstanou obsazena planetami, které se postarají, aby klid a možnost dopředu se připravit na to, co se děje, zůstaly ve většině případů jenom nesplněným snem.

Měnit se budou nejenom podmínky a komunikační stereotypy, ale zásadní změně podlehne i to, co jsme dosud považovali za základ své existence. Když k tomu připočítáme změny v zákonech, ve kterých se nevyznají ani ti, kdo je psali, natož aby se v nich vyznali ti, kdo je mají vykládat, je se na co těšit.

Zmatky, jež přijdou po zavedení nového občanského zákoníku, budou sice časem vhodným pramenem pro nejrůznější komedie a humoristické romány, ale lidé, kteří s jeho pomocí budou hledat spravedlnost, se moc nezasmějí.

Naštěstí do devátého domu vyšší spravedlnosti vstupuje na začátku roku 2014 Merkur, který slibuje, že se všechno vysvětlí a spravedlnost se přece jen prosadí.

V TĚŽKÝCH CHVÍLÍCH POMŮŽE RODINA

Nejvážnější problémy vznikají ve chvíli, kdy mizí optimismus. Kromě velkého kvadrátu, o kterém byla už řeč, existuje naštěstí možnost únikové cesty, kterou planety nabízejí. Jde o velký trigon ve vodních znameních, v němž se harmonicky spojuje energie Jupiteru, Saturnu a Neptunu.

Nekroťte sny, neříkejte, že se něco nedá uskutečnit. Možná se to uskutečnit nedá, ale když se o to alespoň pokusíte, budete mít jistotu, že jste právě nepřišli o životní šanci, které jste nevyužili jenom proto, že jste se báli.

A kde najít sílu a chuť k boji ve chvíli, kdy máte pocit, že to už opravdu nejde a nepůjde? Odpověď je jednoduchá a stará jako civilizované lidstvo samo: sílu hledejte v rodině.

Rodina, která ještě nedávno vypadala skoro jako přežitý útvar, který lidi jen svazuje, se v roce 2014 i v letech následujících změní v tvrz, kam budeme utíkat ve chvíli, kdy se celý okolní svět bude chovat nepřátelsky. A bude nám tam dobře!