Chřipka: Neléčitelná nemoc, které lze snadno předejít

Zdraví 26. září 2018

Zhruba dva tisíce Čechů podlehne každý rok zdravotním komplikacím spojených s chřipkou. Lék na ni stále neexistuje. Jedinou účinnou obranou je očkování. Nejširší ochranu proti chřipce v současné době představuje čtyřvalentní vakcína.

Podle odborných odhadů u nás každý rok onemocní chřipkou 5-15 % populace. To znamená nejméně půl milionu Čechů. Nejvíce ohroženi jsou senioři nad 65 let, pacienti s chronickým onemocněním, po transplantaci a lidé s poruchou imunity. Všem těmto skupinám proto odborníci doporučují nechat se proti chřipce očkovat. Ideálně v říjnu či listopadu, aby si tělo stihlo včas vytvořit protilátky ještě před vypuknutím chřipkové epidemie. Ta propuká obvykle na přelomu kalendářního roku. „Jedna krátká návštěva lékaře může pacienta uchránit před nepříjemnou nemocí i závažnými komplikacemi, které s sebou infekce chřipky přináší,“ upozorňuje epidemiolog prof. MUDr. Roman Chlíbek, PhD. A připomíná některé zvlášť závažné komplikace způsobené chřipkou: zánět srdce, postižení nervového systému, chřipkový zápal plic, u dětí pak zánět středního ucha či nosních dutin.

Čtyři chřipkové viry, jedna vakcína

V Evropě chřipku způsobují čtyři kmeny chřipkových virů. Cirkulují současně, ale v různém poměru a jejich výskyt je jen těžko předvídatelný. Do loňského roku byla na českém trhu tzv. třívalentní vakcína, která pacienta chránila před třemi chřipkovými kmeny. Nyní je českým pacientům dostupná modernější čtyřvalentní vakcína. Ta poskytuje širší ochranu, protože obsahuje všechny čtyři kmeny.

„Epidemiologie chřipky se v posledním desetiletí dramaticky změnila a je velmi těžko predikovatelná. Častá je kocirkulace A a B kmenů chřipky a zároveň je komplikované předvídat míru zastoupení B kmenů v celkovém výskytu. Právě z důvodu omezené predikovatelnosti zastoupení B kmenů doporučila Světová zdravotnická organizace očkování čtyřvalentní vakcínou, která obsahuje oba B kmeny,“ říká MUDr. Jan Kynčl, PhD., vedoucí Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu.

Očkování pomůže zachránit životy

V české populaci jsou v průměru 4 miliony chronicky nemocných osob ve věku 3-64 let a osob starších 65 let. Právě ti jsou nejvíce ohroženi nákazou virem chřipky. Proočkováno je ale pouze 16,2 % z nich. „Srovnáme-li výskyt chřipky ve zcela neočkované rizikové populaci se situací, kdy by míra proočkovanosti této populace čtyřvalentní chřipkovou vakcínou stoupla na doporučených 75 %, zabránilo by se 68,2 tisícům návštěv odborníků, 4,9, tisícům hospitalizací a 2,4 tisícům úmrtí,“ říká farmakoekonom MUDr. Tomáš Doležal Ph.D. ze společnosti Value Outcomes.

Nemoc přesná jako hodinky

Vhodný čas na očkování proti chřipce je právě nyní. „Nestalo se nikdy v historii, že by se chřipka nějaký rok v populaci neobjevila. Chřipkový virus se každý rok s příchodem chladného počasí na podzim a v zimě objeví, rychle a snadno se rozšíří mezi lidmi, vyvolá menší či větší epidemii a s jarem zase někam zmizí. Aby se další sezónu, často ve změněné podobě, znovu objevil,“ vysvětluje profesor Chlíbek. Viru podle něj doslova svědčí nedostatečné větrání, protože při pokojové teplotě může v prachu přežívat i řadu dnů. Naopak tuhá zima a kvalitní větrání přežívání viru ztěžuje, a tím znesnadňuje jeho šíření.