Návod: Jak správně používat taroty?

Chcete vědět, co vás čeká?

Nahlížíte rádi do budoucnosti? Jednou z nejtajemnějších věštících metod je TAROT. Dokonce i jeho původ je zahalen tajemstvím. Dodnes není úplně jasné, jak funguje a proč je schopen zrcadlit naši momentální životní situaci. Ale dokáže to a o jeho možnostech se můžete přesvědčit i vy.

Tarot je soubor znalostí a moudrosti, znázorňovaných obrazy a symboly. Karta, kterou si vyberete, odráží vaši vnitřní podobu i situaci, v níž se právě nacházíte. Toto poznání někdy souhlasí s tím, co už o sobě víte, ale stane se, že pravda, která se tímto způsobem ukáže, vás pořádně překvapí. Co je velká arkána? Celý tarot tvoří sedmdesát osm karet, které se dělí na Velkou a Malou arkánu (z latinského Arcanum, což je záhada či tajemství). Velká arkána obsahuje 22 karet a znázorňuje různé fáze vašeho života a vývoje. Malá arkána se skládá z 56 karet, rozšiřuje motivy velkých arkán a ukazuje na možné budoucí události. My jsme pro vás připravili Velkou arkánu.

Význam jednotlivých karet

Velká arkána obsahuje celkem 21 číslovaných karet a nečíslovanou kartu Blázna. Co jednotlivé karty znamenají? Žádná z nich není jenom dobrá nebo pouze špatná, karty symbolizují vesmírný prostor vnější a vnitřní a Vesmír není ani dobrý ani špatný, je prostě zde. Hodnoty si vytvořil člověk sám, protože začal věci posuzovat podle vlastního měřítka. To, co je k jeho prospěchu, označuje jako dobré, to, co se mu nehodí a přináší potíže, je pro něj špatné.Onemocníme-li například, považujeme nemoc za špatnou, protože poruší běh našeho života a našeho činění, avšak nemoc nás především upozorňuje, že jsme vybočili z rovnováhy, kterou je zapotřebí znovu nalézt.

Vyzkoušet taroty