Ledviny slaví MDŽ

Videa 6. března 2012

Věděla jste, že nejenom Mezinárodní den žen, ale taky Světový den ledvin připadá na čtvrtek 8. března?

Zdravotníci se tak snaží upoutat pozornost na včasnou diagnostiku ledvinových chorob a na jejich prevenci. Letos se zaměří i na problematiku transplantací.

Hlavním mottem kampaně pro rok 2012 se proto stal slogan: Donate Kidneys for Life Receive - Daruj ledviny pro zachování života.

Promítáte si teď, co všechno za život už jste přes své ledviny profiltrovala? Tak si dejte dárek k MDŽ a zjistěte, v jaké kondici jsou vaše ledviny.

V některých dialyzačních centrech totiž můžete 8. března zdarma podstoupit screeningové vyšetření, zahrnující test moči na přítomnost bílkovin a změření krevního tlaku, a zachytit tak změny na ledvinách a začít se včas léčit.

Informace o Světovém dni ledvin a seznam vybraných center, kde bude probíhat testování, najdete třeba na www.domaci-dialyza.cz.

Nechceme vás strašit, ale...

  • ... v České republice žije asi 5 % nemocných s významně sníženou filtrační funkcí ledvin, nejčastěji v důsledku diabetu, vysokého krevního tlaku a aterosklerózy.

  • ... nemocným se sníženou funkcí ledvin hrozí onemocnění srdce a cév a při selhání pak dialýza či transplantace.

  • ... většina pacientů s chronickým onemocněním ledvin se selhání ledvin nedožije, protože umírá předčasně na kardiovaskulární onemocnění.

  • ... v České republice tvoří podíl živého dárcovství ze všech transplantací ledvin jenom 10 % (v západní Evropě až 50 %).

Jak předejít ledvinovému onemocnění?

Primář dialyzačního střediska na Bulovce Vladimír Vojanec upozorňuje na rizikové faktory ohrožující ledviny:

ZDROJ: WWW.LEDVINY.CZ