Co dělat, když vás okradou?

Finance a kariéra 15. září 2014

Přišli jste v restauraci, na plovárně nebo v hotelu o kabát na věšáku a majitel se hájí cedulkou "Za odložené věci neručíme"? Nedejte se, nemá pravdu.

Určitě tu cedulku znáte. Bývá k vidění především v kavárnách a restauracích, setkáte se s ní ale třeba i v čekárnách lékařských ordinací. Nápis na ní zní sice jednoznačně, ale ve skutečnosti nemá žádnou váhu. Majitel provozovny, ve které se vám něco ztratilo, na něj může ukazovat, jak chce, odpovědnosti se tím ale nezbaví. Je to jen jeho alibismus a spoléhání se na vaši neprůbojnost a neznalost právních předpisů.

VĚŠÁK ANO, DEKA NE

Odpovědnost za vaše odložené věci stanovuje zákon. Říká, že pokud je s provozováním nějaké činnosti zpravidla spojeno odkládání věcí a věc byla odložena na místě k tomu určeném nebo obvyklém, tak má provozovatel povinnost nahradit její poškození, ztrátu nebo zničení.

krádež

Krádež opalovacího krému z deky u moře vám asi neprojde...

foto:

CO JE DOBRÉ ZNÁT

  • Odpovědnost za odložené věci se liší podle toho, kde byly odcizeny a jak byly uloženy. Jsou tedy rozdíly například mezi kavárnou, skříňkou na plovárně a hotelovým pokojem.
  • Právo na náhradu škody uplatněte hned ve chvíli, kdy ztrátu zjistíte, nejpozději však do 15 dnů.
  • Výše uvedená časová lhůta neplatí v případě ubytování, pokud ubytovatel převzal vaše věci do úschovy, nebo škodu sám (respektive jeho zaměstnanec) způsobil.

Takže bundu ukradnutou z věšáku v kavárně s ním okamžitě řešte. Stejně tak zmizelé věci ze skříňky ve fitku nebo na plovárně (ovšem odcizený přehrávač z deky neuhádáte...).

LIMIT V HOTELECH

Trochu jinak se tyhle situace posuzují v ubytovacích zařízeních. Provozovatel je „odpovědný za věci, které ubytovaný vnesl do prostor vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí“.

Případná výše náhrady škody je limitována stonásobkem ceny ubytování za den. Vyjma případu, že škodu způsobil sám ubytovatel (např. kradli jeho zaměstnanci) nebo vaše věci převzal do úschovy (třeba do hotelového trezoru). Pak musí uhradit kompletní škodu.