Proč váš partner není schopen říct "miluji tě"?

Láska a vztahy 6. srpna 2020

Žena to obvykle říká ráda a často. Ale ještě raději to slyší z úst svého muže. Ten však ono sladké „miluji tě“ vysloví jen málokdy. Proč? Protože muž nemluví, ale koná! I když – někteří nedělají ani jedno, ale to je jiná kapitola...

Problém je, že muži sice konají, ale neřeknou proč. Žena tak musí sama rozpoznat, co je oním důkazem lásky. Jenže ono to není vždycky příliš jasné. Kolik manželství už například skončilo v krizi, jelikož ona nechápala, že on je dlouho v práci hlavně proto, že chce, aby se ona a děti měly dobře.

Nejspíš to znáte i vy, vždyť tahle situace se opakuje dnes a denně od Aše až po Ostravu. Nebo spíš od New Yorku až po Vladivostok. Vy byste chtěla poklidný rodinný večer a pak posedět se sklenkou vína na balkoně. Jenže manžel trčí v kanceláři. A diví se, že nejste ráda, ale brbláte a jste protivná. Takže se nakonec domů už vůbec netěší a je v té práci ještě déle.

BEZE SLOV TO OBČAS SKŘÍPE

Vyjadřovat lásku činy je pro muže typické. Bohužel my ženy v nich neumíme číst tak dobře, abychom rozluštily tajenku bez nápovědy.

Nedejte na řeči, že kdo miluje, automaticky vycítí partnerovy potřeby a pocity a dokáže je naplňovat. To je snad nejrozšířenější omyl na světě! Do hlavy si nevidíme a taky kdo má na ty hrátky a ono diplomatické a nenápadné sondování pořád čas, že?

Na druhou stranu ženy mají někdy i příliš přehnaná očekávání. Muž možná nemusí říkat každý večer před usnutím „mám tě rád“, ale zato, když jste nemocná, nosí vám vitaminy z lékárny, vaří čaj a přikládá obklad na hlavu. A nezapomínejte na věrnost, to je také od muže velká „oběť“ na oltář lásky.

Spolehlivým ukazatelem míry mužových citů k ženě a k rodině vůbec je pak vztah k dětem. Zatímco pro ženu je mateřství instinktivní záležitostí, pro muže je otcovství volba. Přichází kvůli ní o pozornost a obdiv, jelikož ty se přesouvají na děti. Zkrátka dobrovolně sestoupí z piedestalu – udělal by něco takového, kdyby vás nemiloval?

ŘEKNĚTE TO VY!

Že přece jen chcete slyšet milá slůvka? Tak si o ně řekněte! Není to sice žádná romantika, ale jsme dospělí lidé, ne?

Mužům je sice vlastní racionálnější pohled na život, ale ke zralé lásce patří i umět říct něco milého. Vždyť to nemusí být hned jako vystřižené z Angeliky! Někdy stačí říct „Je mi s tebou krásně“ anebo ještě prozaičtěji „Ta večeře se ti povedla, miláčku“.

I když dobře vědí, že po slůvcích „miluji tě“ se rozechvějí kolena snad každé, drtivá většina mužů je vyslovuje častěji jen v první fázi vztahu. Později už s nimi hodně šetří. Jestliže tedy chcete důkazy o mužově lásce, musíte je hledat i jinde.