Jak se zbavit smutku a bolesti

Psychologie 21. března 2017

Pocity prázdnoty a marnosti vznikají většinou v dětství, když nám někdo ublíží nebo se nám nedostává dost lásky. Jenže dnes už jsme dospělé, tak je pojďme porazit!

Jste smutná a nevíte proč? Zranění se zřejmě ukrylo v podvědomí a vysílá signály: „Pozor, jsem zranitelná, jiná než ostatní, všichni to musíte vidět. Těžce navazuji s okolím kontakt. Trpím, mám strach...“

Bolestná tajemství zahnívají a vytvářejí smutek. Existují v podstatě dvě metody, jak se jich zbavit.

1. ZPOVĚĎ Z ÚST DO OUŠKA

Aby bolest odplynula, musíte ji pojmenovat a přijmout. Podělte se o ni s člověkem, který vás nevyslechne s mávnutím ruky. Poproste ho, ať vás pozorně sleduje a neskáče vám do řeči.

Řekněte mu, kdy a kde se váš zážitek odehrál, jaké pocity ve vás vyvolal, které vaše potřeby nebyly uspokojeny, které viditelné náznaky jste odmítla vzít na vědomí a proč.

Mluvit o bolesti neznamená ztratit vzpomínku, ale osvobodit se od ní.

Zrcadlo, zrcadlo, pověz, kdo je na světě nejhorší? Já! Pomoci vám může i partner, jestliže přijme roli zrcadla, které po vás tvrzení opakuje, ale na konci vás ubezpečí, že vás má rád takovou, jaká jste.

Cvičení:

Vy: „Jsem tvrdohlavá a neústupná.“

On: „Ano, někdy se tak chováš.“

Vy: „Jsem tvrdohlavá a neústupná.“

On: „Ano, někdy se tak chováš, ale stejně tě mám rád.“

zrcadlo žena

Ať se partner stane vaším zrcadlem

zdroj: Isifa.com

Vnitřní léčitel jako krásný mladík

Nemáte-li nikoho, komu byste se mohla důvěrně svěřit, nevadí - prostě si ho představte. Může to být krásný mladík, ale klidně i anděl či někdo víceméně neznámý, koho tajně obdivujete.

Mluvte nahlas, jako by váš léčitel opravdu seděl proti vám. Zavřete oči a představujte si, jak jste spolu na pláži či na horském hřebenu. On pozorně naslouchá, neříká obvyklé mužské „aha“, „no jo“, „jasně“, což obvykle znamená „jen se vymluv, já tě stejně neposlouchám“.

Na závěr si v hlavě promítněte obraz, ve kterém vám vnitřní léčitel poděkuje, že jste se s ním o svůj příběh a pocity podělila. Měl by vám vyjádřit lítost, že jste prožila tolik bolesti.

anděl muž

Váš anděl může mít podobu mladého muže

zdroj: Isifa.com

2. KAMENY, ODNESTE VŠECHNO K ČERTU!

Poslední trénink představuje očistný rituál, takové malé šamanské kouzlo!

Nejprve napište seznam bolestných příběhů, které jste zažila. Mělo by jich být alespoň sedm, na prvním místě figuruje nejzávažnější.

Například: Manželova opětovná nevěra. Maminčina nemoc. Vyhození z práce. Zrada kamarádky. Šikana ve škole. Špatné životní rozhodnutí…atd.

Teď napište sedm vlastností, kvůli kterým se cítíte špatně.

Například: Jsem hloupá. Jsem nesamostatná. Nemám se ráda. Jsem sobecká…atd.

Najděte si klidné místo někde venku, kde můžete být sama. Vezměte do ruky kamínky. Zavřete oči. V duchu si znovu přehrajte příběhy svého seznamu, každému věnujte deset minut, nepospíchejte. Všechny negativní pocity přeneste do kamínku, můžete při tom křičet, plakat nebo klít. Když je kamínek nabitý, zahoďte ho.

Stejným způsobem se zbavte i negativních představ o sobě: Vybavte si první ze svých záporných vlastností. Rozpomeňte se na příběh, který s ní máte spojený. Představujte si, jak se oprošťujete od bolesti a přenášíte ji do kamínku.

Kameny vydrží všechno. Člověk ne.

kámeny kameny

Svoji negativitu přeneste do kamínků

zdroj: Isifa.com