Týraní rodiče: Když syn jednu "flákne" mámě

Psychologie 16. března 2017

Dokud jsou malé, „srovnat je do latě“ není problém. Většinou stačí houknout, vždyť máma a táta jsou pro takové dítě něco jako obři. Přesto existují už i pětiletí tyrani. A co teprve když se vytáhnou bezmála do dvou metrů!

O týraných dětech se mluví a píše často. Jenže ono je to někdy naopak – tím chudákem je rodič. Akorát že když vás týrá, šikanuje, či dokonce bije vlastní dítě, nejspíš s tím na veřejnost hned tak nepůjdete.

Agrese ale není ani nepřirozená, ani jednoznačně negativní. Kdysi umožňovala přežití druhu. Je to přirozená reakce. Bez jisté dávky zdravé agresivity by z dítěte vyrostl ustrašený človíček, kterého by druzí mohli snadno ovládat. Agresi potřebujeme k tomu, aby z nás nebyli otloukánci a uměli jsme se ve světě prosadit. Jenom se to nesmí zvrtnout.

Stále častěji

S případy, kdy zletilé děti terorizují své rodiče, se stále častěji setkávají pracovníci intervenčních center. „Rodiče vystavení domácímu násilí hledají pomoc u nás nebo na policii zpravidla až ve chvíli, kdy mají obavy o svůj život.

Stačí odmítnout potomkovi další stokorunu a on si »kapesné« začne vynucovat nejen slovními urážkami, ale i vyhrůžkami a fyzickým násilím. Evidujeme případy, kdy své agresivní jednání podpoří zbraní, zejména nožem, ale i sekyrou,“ říká vedoucí intervenčního centra Eva Chalupníková Doležalová. Mezi agresory je nejpočetnější věková skupina mezi 18. až 20. rokem.

Spory gradují v momentě, kdy se mladým nedostává peněz, nemají práci, jsou závislí na návykových látkách či hracích automatech. Časté je i násilí vůči seniorům. Agresivita je do určité míry dána geneticky. Výchova však dokáže hodně.

aaa

"Prostě mi dáš to kapesný nebo ..."

foto:

To chce klid

Hlavní je zachovat klid. Aby se dítě naučilo ovládat svůj vztek, musí vidět stejnou schopnost především u rodičů. Výprask, výčitky či nadávky nikam nevedou, respektive je to cesta do pekel. Člověk je na rozdíl od zvířat schopen své pudy ovládat – pro vzteklého synka budou ideální bojové sporty, tam se popere s pytlem či stejně silným soupeřem.

Příčin vzrůstající agresivity dětí je celá řada. Rozchod rodičů, nestabilní citové a sociální zázemí, příliš volná výchova, či naopak přehnaně vysoké nároky. Olej do ohně přilévají „špatní“ kamarádi, televize a některé počítačové hry. Někdy paradoxně i sport, to když zdravá soutěživost přeroste v touhu vítězit za každou cenu.

A může to být i porucha soustředění. Dítě s takovým handicapem musí rodiče brát takové, jaké je. Nepochopené dítě se cítí ztracené a řeší to agresivitou a násilím. Tak je to ostatně téměř pokaždé – příčinou agresivního chování je vnitřní nejistota.

bbb

"Tááák, ještě sejmu pár příšer a můžu jít spát."

foto:

Prevence je to hlavní

„Samozřejmě nejúčinnější je prevence, komunikace s dítětem od nejútlejšího věku, budování důvěry, vzájemné citové vazby,“ říká ředitel pedagogicko-psychologické poradny v Pardubicích Jiří Knoll. „Mohou jistě nastat případy, kdy se to nepodaří. Důvodem může být osobnost dítěte, ale i rodičů, způsob výchovy, celkové klima v rodině, hodnoty, které vyznává.

Pak je nutné obrátit se například na pedagogicko-psychologickou či rodinnou poradnu, klinického psychologa či psychiatra. V případě skutečně agresivního chování i na policii či OSPOD (orgán sociálně-právní ochrany dětí).

Nejprve však zkuste zlepšit vaši komunikaci. Snažte se jednat s chladnou hlavou, nereagujte přehnaně ani nedostatečně. Neobviňujte, neurážejte, neshazujte, nepřipomínejte staré problémy. Klaďte otázky, naslouchejte, sledujte neverbální komunikaci. Řešte jen to podstatné a povzbuzujte,“ dodává doktor Knoll.

agrese

Snažte se svému potomkovi naslouchat.

foto: