RESTART MANŽELSTVÍ PO NEVĚŘE

Podzimní kampaň 14. září 2018

Manželství je náročný projekt pro všechny zúčastněné: máme rozdílné povahy, potřeby, temperament, názory, očekávání… A i když se tohle všechno podaří sladit, může se manželství dostat do slepé uličky. Vzrušení a zájemo druhého se nenápadně vytratily, komunikace se zúžila na ryze praktická témata. Žijete spíš vedle sebe než spolu, o spokojenosti se mluvit nedá. Dobrá zpráva je, že i manželství se dá restartovat! TEXT: EVA RIEGEROVÁ A REDAKCE

  1. OCHOTA DĚLAT KOMPROMISY Dlouhodobé vztahy nade vší pochybnost znamenají kompromisy, pokud jeden z partnerů není ochotný je dělat, jedná se jen o jednostranný, namáhavý a hlavně marný boj.

  2. KONTROLA EMOCÍ Když řešíte problém, je důležité umět zvládat svoje emoce a nenechat se unést, jestliže to jedna ze stran nedokáže, nelze udělat pokrok.

  3. RESPEKT Bez vzájemné úcty a respektu vztah fungovat nemůže. Jestliže se k sobě dlouhodobě chováte s nedostatkem respektu nebo pohrdavě, vztah je odsouzen k zániku.

  4. KOMUNIKACE Schopnost spolu komunikovat je naprosto nezbytným prvkem, abyste se hnuli dál. Při práci na vztahu je nevyhnutelné dokázat otevřeně a čestně říkat vše, co je potřeba.

  5. CHÁPÁNÍ PRIORIT Pokud se má něco zlepšit, musí se stát manželství a jeho problémy prioritou číslo jedna, což znamená, že všechno ostatní musí dočasně zaujmout druhé místo.

Dalších 5 doporučení, které pomohou budovat vzájemný vztah najdete v aktuálním čísle Vlasta. Předplaťte si nyní za nejvýhodnější roční cenu.